KURULLAR

KONGRE ve KURS KURULU
TÜRK KIZILAYI
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
TÜRK KAN VAKFI
TÜRKİYE KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON DERNEĞİ

ONUR KURULU
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Dr. Kerem KINIK
Prof. Dr. Kaya KILIÇTURGAY
Prof. Dr. Şükrü CİN
Prof. Dr. Okan TÖRE

BAŞKAN
Uzm. Dr. Ramazan ULUHAN

GENEL SEKRETER
Uzm. Dr. Nil Banu PELİT

ÜYELER

Prof. Dr. Mahmut BAYIK
Doç. Dr. F. Burcu BELEN APAK
Uzm. Dr. Rukiye BERKEM
Uzm. Dr. Hülya BİLGEN
Uzm. Dr. İlhan BİRİNCİ
Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ
Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN

Dr. L. Tufan KUMAŞ
Uzm. Dr. Reha MASATLI
Prof. Dr. Gülsüm ÖZET
Dr. N. Nuri SOLAZ
Prof. Dr. Meral SÖNMEZOĞLU
Doç. Dr. Berrin UZUN
Uzm. Bio. Mehmet YAY